Het Middeleeuwse centrum 50 min

50 min Stadsrondvaarten Schoolrondvaarten NL, FR, EN

Boeiend gegidste historische rondvaart doorheen het middeleeuwse Gent met zijn scala van monumenten:

  • St.-Baafskathedraal, Belfort, St.-Niklaaskerk
  • gildehuizen van metsers, schippers, korenmeters, vishandelaars, haakbusschutters, enz.
  • kastelen ‘t Gravensteen’ van de Graven van Vlaanderen en ‘t Prinsenhof’ waar Keizer Karel geboren is
  • De Oude Vismijn en het indrukwekkend Groot Vleeshuis
  • 13de-eeuwse kloosters van Augustijnen en Dominicanen
  • de oude graanhaven met het Spijker, handelspanden, de herberg met meisjes van plezier, enz.

U vaart op de Leie en de Lieve tot aan de Rabot-torens.

Voor scholen:
Kom gratis met De Lijn naar De Bootjes Van Gent via dynamoOPWEG.
 

Schooltarief vanaf 20 leerlingen

Prijs per persoon (per 20 leerlingen : 1 begeleider gratis)
Kleuters€3,50
Basisschool€4,00
Secundair€4,50
Student -25 j.€6,00

Schooltarief tot 20 leerlingen

Minimumforfait
Kleuters€70
Basisschool€80
Secundair€90
Student -25 j.€120
Reserveren Bekijk vaarroute